Informazioni
e curiosità
Cerca Elenco
completo
Suggerisci Links
  Italia
 Milano  Meridiane  Edicole
ricerca rapida  Scheda  
Nome e Cognome Felice Peretti (Sisto V)
Grottammare, Ap 1520 - Roma 1590
Dove si trova piazza S.Cecilia (portico chiesa) - Roma, RM
Categoria chiesa
Segnalato da Sandro Vallocchia
Per saperne di più ...
wikipedia Cerca Felice Peretti (Sisto V) su Wikipedia
Frate minorita, fu eletto papa nel 1585. Si impegnò nel riassetto monumentale di Roma.

Qui è ricordato per aver concesso nel 1585 indulgenza plenaria ai fedeli penitenti.
In questa scheda ho provato a seguire un metodo diverso dal solito nella trascrizione: invece di cercare caratteri del computer somiglianti ai segni di abbreviazione usati nell'epigrafe (ciò che non è sempre possibile o soddisfacente) ho scritto in minuscolo le lettere omesse dall'abbreviazione; devo ancora decidere se sia metodo corretto o più utile al lettore (a me no di certo, perché talora fatico assai a scoprire quale parola nasconda l'abbreviazione).
 
     
 
 
(Testo)

SIXTUS EPiScopus SERVUS SERVORum DEI
UNIVERSIS XPI (Christi) FIDELIBUS PreseNTES LitteRAs
INSPECTURIS SALUTEM ET APostoLICAM BENEDIC
TIONEM SALVATOR NOSTER IESUS XPS (Christus) DEI
FILIUS SUMmO PatRI CONSUBSTANTIALIS ET COE
TERNUS UT HUMANUM GENUS ADE PRIMI PARENTIS
PRaEVARICATIONE AETERNA MORTE DAMNATUM SALVUM
FACERET ET IPSI PatRI RECONCILIARET DE EIUSDEM
PatRIS SINU AD HUIUS MUNDI INFIMA DESCENDERE
ET EX VIRGINEO UTERE CARNEM NostRAM ASSUME
RE ET TANDEM POST HABITAM SALUTIFERAM INTER
HOmInES CONVERSATIONEM NOBISQue PER EUM AD ETERNAM
SALUTEM CAPESSENDAM DATAM PLENAM INSTRUCTIONEM
CRUCIS PATIBULO AFFIGI ET MORTEM TEMPORALEM SUBIRE
DIGNATUS EST UNDE NOS PIE CONSIDERANTES HUMANA
MERITA AD SALUTEM IPSAM CONSEQUENDAM FORE
PENITUS INPARIA SINGULOS XPI (Christi) FIDELES SPiritUALIBUS
MUNERIBus INDULGENTIIS VideliCet ET PECCATORUM
REMiSSIONIBus AD VISITANDUM ECCLesIAS ET ALIA PIA OPERA
EXERCENDA LIBENTER INVITAMUS UT PER HuiusMODI OPERUM
EXERCITIUM aETERNAM VALEANT BEATITUDINEM FELICITER(E)
ADIPISCI CUPIENTES IGituR UT ECCLesIA SanCTaE CaECILIaE DE URBE QUaE
TITULUS PresByterRI CARDINALIS EXISTIT ET AD QUAM SICUT ACCEPIMUS
DILECTUS FILIUS NosteR NICOLAUS TiTuli EIUSDEM SanCTaE CaECILIaE PresByteR
CARDINALIS CREMONENsis NUNCUPATUS SINGULAREM GERIT
DEVOTIONIS AFFECTUM ET QUAM VISITANTIBus NOnNULLaE
INDULGENTIAE ET PERPETUO SEU AD CERTUM TEMPUS NON
DUM ELAPSUM PER ROMANos PONTIFICES PRaEDECESSORES NostROS
CONCESSaE REPERIUNTUR CONGRUIS FREQUENTETUR HO
NORIBUs ET A XPI (Christi) FIDELIBUS IUGITER VENERETUR IPSIQue
XPI (Christi) FIDELES LIBENTIUS DEVOTIONIS CAUSA AD EANDEm
ECCLesIAM CONFLUANT QUO EX HOC DONO CoELESTIS GRATIaE
CONSPEXERINT SE UBERIUS ESSE REFECTOS DE OMNIPOTEnTIS
DEI MISERICORDIA AC BEATORum PETRI ET PAULI APostoLORum EIUS AUCtoritaTE
CONFISI OMNIBus ET SINGULIS UTRIUSQue SEXUS XPII (Christi) FIDELIBUS
VERE PoENITENTIBus ET CONFESSIS QUI DICTAM ECCLesIAM (S) IN DIE FESTo
SANCTI LUCII PaPae ET MARTIRIS AC NONINGENTORum MARTIRUM
QUORum CORPORA UT ACCEPIMUS IN DICTA ECCLesIA REQUIESCUnT
ET QUORum FESTUM DIE QUARTA MENSIS MARTII QUOTAnNIS IN DICTA
ECCLesIA CELEBRATUR A PRIMIS VESPERIS USQue AD OCCASUM SOLIS
EIUSDEM DIEI FESTI SINGULIS ANnIS DEVOTE VISITAVERINT AC PIAS
INIBI PRECES AD DEUM PRO PACE INTER PRINCIPES XPIANOS (Christianos)
CONSERVANDA AC SANCTaE MATRIS ECCLesIaE EXALTATIONE
HaERESUMQue EVERSIONE ET EXTIRPATIONE FUDERINT QUO
DIE FESTO PraedicTO ID FECERINT SI SANCTISSIMUM EUCHARISTIaE
SACRAMENTUM EODEM DIE FESTO SUMPSERINT PLENA
RIAM OmnIUM PECCATORum SUORum INDULGENTIAM ET REMISSIO
NEM APostoLICA AUCtoritaTE TENORE PraeseNTIUM CONCEDIMUS ET ELAR
GIMUR PraeseNTIBUS PERPETUIS FUTURIS TEMPORIBUS VALITURIS
DATum ROMaE APUD SANCTUM PETRUM ANNO INCARNATIONIS
DOMINICaE MILLESIMO QUINGENTESIMO. OCTUAGESI=
MO QUINTO NONis MAII PONTIFICATUS NOSTRI
ANNO PRIMO
I. BUCCA


foto Vallocchia
 
 
     
 
Home Banner Torna indietro